Είστε εδώ

Σαραντόγλου Γιώργος, «Γράμματα. Εμπειρίκια, υπερρεαλιστικά», Χάρτης, τχ. 20 (Ιούλιος 1986), σ. 140-141