Είστε εδώ

Κεχαγιόγλου Γιώργος,Παρίση Αριστέα, «Κείμενα. Επίσκεψη στο ιερό Κασίμα: Σημειώσεις», Χάρτης, τχ. 19 (Φεβρουάριος 1986), σ. 67-68