Είστε εδώ

Matsuo Bashō, «Κείμενα. Επίσκεψη στο ιερό Κασίμα», Χάρτης, τχ. 19 (Φεβρουάριος 1986), σ. 63-67