Είστε εδώ

Παυλόπουλος Γιώργης, «Κείμενα. Τρία γράμματα στον Γιώργη Παυλόπουλο: Σημειώσεις του Γ. Π.», Χάρτης, τχ. 19 (Φεβρουάριος 1986), σ. 41-42