Είστε εδώ

«Επίδειξη σουρρεαλιστικών έργων», Χάρτης, τχ. 17-18 (Νοέμβριος 1985), σ. 699