Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Ο Ανδρέας Εμπειρίκος] Με τον Μάρκο Δραγούμη (Αύγουστος 1974)», Χάρτης, τχ. 17-18 (Νοέμβριος 1985), σ. 691