Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Ο Ανδρέας Εμπειρίκος] Με τον Νάνο Βαλαωρίτη και τον Άλαν Ρος (Σύνταγμα 1965)», Χάρτης, τχ. 17-18 (Νοέμβριος 1985), σ. 691