Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Ο Ανδρέας Εμπειρίκος] Με τον Ο. Ελύτη και τον Γ. Σεφέρη στο σπίτι του Θεοτοκά», Χάρτης, τχ. 17-18 (Νοέμβριος 1985), σ. 607