Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ανδρέας Εμπειρίκος, Βιβίκα Εμπειρίκου, Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Θράσος Καστανάκης και Ελπίδα Καστανάκη», Χάρτης, τχ. 17-18 (Νοέμβριος 1985), σ. 608