Είστε εδώ

«[Φωτογραφία του Ανδρέα Εμπειρίκου] Παρίσι, 1952», Χάρτης, τχ. 17-18 (Νοέμβριος 1985), σ. 607