Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο Μαρής, ο Ανδρέας και ο Κίμων [Εμπειρίκος] με τον πατέρα τους», Χάρτης, τχ. 17-18 (Νοέμβριος 1985), σ. 564