Είστε εδώ

«Ρόδος 1948 [Φωτογραφία του Ανδρέα Εμπειρίκου]», Χάρτης, τχ. 17-18 (Νοέμβριος 1985), σ. 565