Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Ο Ανδρέας Εμπειρίκος] Στη Ρούμελη με τον Αλέξη Διαμαντόπουλο», Χάρτης, τχ. 17-18 (Νοέμβριος 1985), σ. 564