Είστε εδώ

Κοσματόπουλος Αλεξάνδρος, «Κείμενα. Εν ονείρω», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 464