Είστε εδώ

«Leicht Hellas. Γερμανικά έπιπλα κουζίνας», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 463