Είστε εδώ

Αργυρίου Αλέξανδρος, «Κείμενα. Δύο ελλείποντα, από την Σύναξη, κείμενα του Νικόλα Κάλας: Υστερόγραφο», Χάρτης, τχ. 14 (Ιανουάριος 1985), σ. 178