Είστε εδώ

Χάρτης, έτος 1983, τεύχος 8

«Ύψιλον/ βιβλία. Χούλιο Κορτάσαρ», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 246

Bustos Domecq H., «Κείμενα-Κλίμακες. Ο ομαδιστής», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 247-249

Κυριακίδης Αχιλλέας, «Κείμενα-Κλίμακες. Μικρά επιλεγόμενα στον ομαδιστή ή Το παιχνίδι των ερωτήσεων», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 250-252

Freund Gisèle, «Ονόριο Μπούστος Ντομέκ ή Μπιόρχες», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 250

«Κείμενα-Κλίμακες. Βιβλία για τον Μπόρχες (επιλογή)», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 253-254

«Κείμενα-Κλίμακες. Βιβλία του Μπόρχες στα ελληνικά», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 254

«Ένας ασυνήθιστος άντρας: Ο άντρας του Roger & Gallet», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 255

«Number One», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 256

«Κιρέτσιλερ εκτίμηση στην παράδοση. Κιρέτσιλερ συνεχίζει την παράδοση», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Χάρτης. Αφιέρωμα στον Κ.Π. Καβάφη», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. (οπισθόφυλλο)