Είστε εδώ

Freund Gisèle, «Και δια του λόγου του αληθές, ιδού η φωτογραφία του Ονόριο Μπούστος Ντομέκ, διαλελυμένη εις τους εξ ων συνετέθη», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 250