Είστε εδώ

«Κείμενα-Κλίμακες. Βιβλία για τον Μπόρχες (επιλογή)», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 253-254