Είστε εδώ

Borges Jorge Luis, «Στίγματα. Αυτοκριτική», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 143