Είστε εδώ

Borges Jorge Luis, «Στίγματα. Η λογοτεχνία είναι η μοίρα μου», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 143