Είστε εδώ

Borges Jorge Luis, «Στίγματα. Μπορούμε να κατασκευάσουμε λογοτεχνία;», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 143-144