Είστε εδώ

Σουλιώτης Μίμης, «Τεχνάσματα. Επήγα», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 741