Είστε εδώ

Θεοδωρίδης Πάνος, «Κλίμακες. Σημειώσεις ενός χαροκόπου», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 677-678