Είστε εδώ

Σουλιώτης Μίμης, «Κλίμακες. Το δίλημμα του Φερνάζη», Χάρτης, τχ. 2 (Σεπτέμβριος 1982), σ. 244-250