Είστε εδώ

Χειμωνάς Γιώργος, «Κλίμακες. Ο εγκέφαλος κινείται ή Μερικά αυθαίρετα επιχειρήματα από τον S. Dali για μια κοινότοπη άποψη περί εγκεφάλου», Χάρτης, τχ. 2 (Σεπτέμβριος 1982), σ. 251-252