Είστε εδώ

Χαρατσή Ελένη, «Horizonte '82», Χάρτης, τχ. 2 (Σεπτέμβριος 1982), σ. 176-178