Είστε εδώ

«Horizonte '82: Μάριο Βάργας Γιόσα», Χάρτης, τχ. 2 (Σεπτέμβριος 1982), σ. 176