Είστε εδώ

«Horizonte '82: Χουάν Ρούλφο και Γκίντερ Γκρας», Χάρτης, τχ. 2 (Σεπτέμβριος 1982), σ. 177