Είστε εδώ

Brecht Bertolt, «Κείμενα. Τρία ποιήματα για τον Charles Laughton. II Κήπος εν τω γίγνεσθαι», Χάρτης, τχ. 2 (Σεπτέμβριος 1982), σ. 160-162