Είστε εδώ

Brecht Bertolt, «Κείμενα. Τρία ποιήματα για τον Charles Laughton. III Γράμμα στον ηθοποιό Τσάρλς Λώτον αναφορικά με την εργασία του για το έργο Ζωή του Γαλιλαίου», Χάρτης, τχ. 2 (Σεπτέμβριος 1982), σ. 162