Είστε εδώ

Σχινά Αθηνά, «Τέχνες. Γιάννης Παρμακέλης», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 63-65