Είστε εδώ

Παρμακέλης Γιάννης, «Μάρτυρες και θύματα, 1971 (χαλκός 2,46x1,15x0,74)», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 63