Είστε εδώ

«Εμείς τις φροντίδες, εσείς την απόλαυση! Travel Plan», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 62