Είστε εδώ

Carroll Lewis, «Στίγματα. Χάρτης ωκεανού», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 14