Είστε εδώ

«Κλίμαξ σε μίλια...», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 14