Είστε εδώ

Σκοπετέα Έλλη, «Στίγματα. Δεκαοχτώ λογοτέχνες της νεότερης γενιάς», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 14-18