Είστε εδώ

Cortázar Julio, «Στίγματα. Λόγιος με τρύπα στη μνήμη», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 13