Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στίγματα. Ροκ αυταρχία», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 9-10