Είστε εδώ

Κόντογλου Φώτης, «Στίγματα. Την τέχνη την πήραμε στα χωρατά», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 8