Είστε εδώ

Χουλιάρας Γιώργος, «Στίγματα. Μετά Φράσεως Απøρίες», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 5-8