Είστε εδώ

Χρονάς Γιώργος, «Στάσεις. Η αστική τάξις των Αθηνών και οι κατσίκες του ελληνικού χώρου. Καλύτερα γριά στο Πέραμα, παρά κυρία στη Βασιλίσσης Σοφίας», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 518