Είστε εδώ

Καφέτζιεφ Αντόν, «Στάσεις: ζωγραφική. Η τέχνη του Μιχάλη Γκαρούδη», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 517-518