Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Αλφαβητικό ευρετήριο συνεργατών Tραμ 1-12», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 519-522