Είστε εδώ

Πρατικάκης Μανόλης, «Ποιήματα. Μαγική νύχτα ή η όγδοη μέρα της αναδημιουργίας», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 509-510