Είστε εδώ

Πρατικάκης Μανόλης, «Ποιήματα. Ο κανένας», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 510