Είστε εδώ

Γκαρούδης Μιχάλης, «[Σχέδιο]», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 508