Είστε εδώ

Τρικούκης Μάκης, «Το κορίτσι που πετάει», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 507-508