Είστε εδώ

Montaigne Michel de, «Τα συναισθήματά μας επεκτείνονται πέρα από εμάς», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 502-506