Είστε εδώ

Νιάρχος Θανάσης Θ., «Ο φόβος φυλάει τα έρημα», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 499-501